DataAvd är en liten firma som kan agera “dataavdelning” till ditt företag som inte har användning för anställd IT-personal.